newsy
5, 6, 7, 8 i 1… czyli 1.09 my też prezentujemy plan lekcji
September 1, 2016

W grafiku nowy plan lekcji na sezon 2016/2017:)    

Trenujemy do międzynarodowego Flash Moba West Coast Swing
August 25, 2016

3 września już po raz trzeci odbędzie się Międzynarodowy Flash Mob West Coast Swing. Każdego roku we wszystkich zakątkach Świata,…

U2Dance – Twoja szkoła tańca w Krakowie

idea/cel

idea

cel

metoda

u nas uczą

Agnieszka Filipowicz

/ West Coast Swing
/ Discofox / Hustle
/ taniec towarzyski
/ lekcje indywidualne
/ kursy dla narzeczonych

Tomasz Koniarz

/ West Coast Swing
/ Discofox
/ taniec towarzyski
/ lekcje indywidualne
/ kursy dla narzeczonych

oferta

west coast swing
discofox
Informacje wkrótce
kursy weekendowe
taniec towarzyski
oferta weselna
lekcje indywidualne
warsztaty i imprezy

grafik

Wybierz kurs dla siebie!

godz. start: Zawsze jest jedynie najlepsza pora na taniec :)

Kliknij w interesujący Cię kurs, a otrzymasz dodatkowe informacje.

Zapisz się na zajęcia
Poniedziałek
Zajęcia indywidualne
14:00-22:00
start: w okresie wakacyjnym

Napisz kontakt@u2dance.pl lub zadzwoń 888 12 88 55, a omówimy szczegóły i ustalimy pierwszy termin spotkania.

start: 3.10.2016
Trening wzmacniający
18:00-18:45
start: 3.10.2016

Zajęcia dla tancerzy różnych technik tanecznych. Będziemy wzmacniać, rozciągać, przygotowywać ciało do zróżnicowanego ruchu.
Więcej informacji w zakładce 'warsztaty i imprezy'

start: 3.10.2016
West Coast Swing P1
18:45-20:00
start: 3.10.2016

Poziom P1 - zajęcia dla początkujących, którzy nigdy wcześniej nie tańczyli danego stylu lub odbyli jedynie krótkie kilkudniowe kursy przyspieszone.

Wtorek
Zajęcia indywidualne
14:00-22:00
start: w okresie wakacyjnym

Napisz kontakt@u2dance.pl lub zadzwoń 888 12 88 55 a omówimy szczegóły i ustalimy pierwszy termin spotkania.

start: 4.10.2016
West Coast Swing P2
18:00-19:15
start: 4.10.2016

Poziom P2 - zajęcia dla średniozaawansowanych, którzy tańczą dany styl co najmniej od 3-4 miesięcy

start: 4.10.2016
DiscoFox P1
19:15-20:30
start: 4.10.2016

Poziom P1 - zajęcia dla początkujących, którzy nigdy wcześniej nie tańczyli danego stylu lub odbyli jedynie krótkie kilkudniowe kursy przyspieszone.

Środa
Zajęcia indywidualne
14:00-22:00
start: w okresie wakacyjnym

Napisz kontakt@u2dance.pl lub zadzwoń 888 12 88 55 a omówimy szczegóły i ustalimy pierwszy termin spotkania.

start: 5.10.2016
DiscoFox P2
18:00-19:15
start: 5.10.2016

Poziom P2 - zajęcia dla średniozaawansowanych, którzy tańczą dany styl co najmniej od 3-4 miesięcy

start: 5.10.2016
Warsztaty DF+ / WCS+
19:15-20:00
start: 5.10.2016

Zajęcia dopełniające regularne kursy w ciągu tygodnia w stylu DF lub WCS. Na zajęciach pracujemy np. nad dobrą postawą, ciekawym footworku, obrotach, itp. Więcej informacji w zakładce 'warsztaty i imprezy'.

start: 5.10.2016
West Coast Swing P3
20:00-21:15
start: 5.10.2016

Poziom P3 - zajęcia dla zaawansowanych, którzy tańczą dany styl min 7-8 miesięcy. Ten poziom nie ma swoich granic, stąd wychodzi się dopiero jako Mistrz :)

Czwartek
Zajęcia indywidualne
14:00-22:00
start: w okresie wakacyjnym

Napisz kontakt@u2dance.pl lub zadzwoń 888 12 88 55 a omówimy szczegóły i ustalimy pierwszy termin spotkania.

Piątek
Zajęcia indywidualne
14:00-22:00
start: w okresie wakacyjnym

Napisz kontakt@u2dance.pl lub zadzwoń 888 12 88 55 a omówimy szczegóły i ustalimy pierwszy termin spotkania.

start: 7.10.2016
DiscoFox P3
19:15-20:30
start: 7.10.2016

Poziom P3 - zajęcia dla zaawansowanych, którzy tańczą dany styl min. 7-8 miesięcy. Ten poziom nie ma swoich granic, stąd wychodzi się dopiero jako Mistrz :)

Sobota
Niedziela

cennik

promocje!
aktualne promocje
60zł* drugi styl tańca
-10%* studenci z ważną legitymacją, promocja na jeden styl
* Promocje nie łączą się ze sobą
akceptujemy karty
x
zajęcia grupowe
190 zł/os. Karnet Open / miesiąc
80 zł/os. 4x75 min
20 zł/os. 1x45 min
30 zł/os. POJEDYNCZE WEJŚCIE 75min.
lekcje indywidualne
90 zł/os (pary) 1x60 min
400 zł/para 5x60 min
620 zł/para 8x60 min
weekendowe kursy przyspieszone
100 zł/para 3x60min
oferta animacyjna wesela
Skontaktuj się z nami warunki indywidualne

zapisz się

Wyrażam zgodę na warunki regulaminu

x
regulamin

1.  Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Szkołę Tańca U2Dance (nazwa skrócona U2D)  jest równoznaczna z zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu, a także udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych potrzebnych do wydania karnetu imiennego (imię,  nazwisko, nr telefonu, adres mailowy). Niezapoznanie się z Regulaminem nie zwalnia uczestnika kursów od stosowania się do jego postanowień.

2.  Uczestnikami zajęć organizowanych przez U2D mogą być jedynie osoby, które przestrzegają niniejszego Regulaminu oraz mają uregulowaną za nie opłatę, zgodnie z aktualnym cennikiem  dostępnym na stronie www.u2dance.pl.

3.  Zgłoszenie na kurs (poprzez stronę www.u2dance.pl – zakładka Formularz Zgłoszeniowy, telefonicznie, drogą mailową, bądź osobiście) jest jedynie formą zapisu i rezerwacji miejsca. Gwarancją zapisu na wybrany kurs jest dokonanie wpłaty za minimum 4 zajęcia (patrz. Regulamin płatności poniżej).

4.  Dokumentem potwierdzającym zapis na kurs jest imienny karnet, wydany po zweryfikowaniu wniesienia należnej opłaty. Przed każdymi zajęciami kursu należy okazać karnet pracownikowi Szkoły U2D w celu weryfikacji ważności karnetu, jego właściciela oraz odliczenia kolejnych zajęć kursu.

5.  Karnet dotyczy wyłącznie wybranego kursu (nie można zmieniać grupy) oraz obowiązuje na każde kolejne, następujące po sobie zajęcia w danej grupie.

6.  Szkoła Tańca U2D zastrzega sobie prawo odwołania zajęć na 2 godziny przed terminem zajęć, w sytuacji zgłoszenia nieobecności przez większość grupy. O decyzji odwołania kursu uczestnicy zostaną natychmiastowo powiadomieni (poprzez wysłanie wiadomości tekstowej sms, telefonicznie lub e-mailem).

7.  Szkoła Tańca U2D zastrzega sobie prawo zorganizowania zastępstwa za instruktora, zmiany terminu kursu jednorazowo lub na stałe, gdy następuje konieczność wynikająca ze zmian organizacyjnych. O każdej zmianie terminu kursu uczestnicy zostaną poinformowani (poprzez wysłanie wiadomości tekstowej sms, telefonicznie lub e-mailem).

8.  W przypadku odwołania kursu, stałej zmiany terminu kursu, Szkoła Tańca zaproponuje alternatywny kurs lub zwróci 100% niewykorzystanej kwoty za zajęcia.

9.  Szkoła Tańca U2D ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne, zagrażające bezpieczeństwu osób i wyposażeniu sali, bez zwrotu wpłaconych przez uczestnika pieniędzy za zajęcia.

10.  Szkoła Tańca U2D nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe podczas zajęć. Zapisując się na zajęcia w Szkole Tańca, uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej.

11.  Szkoła Tańca U2D nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników kursów tańca w miejscu prowadzenia zajęć.

12.  Na salę taneczną można wejść tylko w obuwiu zmiennym z gumową/skórzaną podeszwą. Osoby, które się do tego nie dostosują zostaną poproszone o opuszczenie sali. Obcas obuwia damskiego powinien być zabezpieczony (gumową nakładką lub owinięte taśmą opatrunkową), by uniknąć niszczenia podłogi w sali.

13.  O rezygnacji z kursu i odstąpieniu od umowy, klient jest zobowiązany zawiadomić szkołę w formie pisemnej (e-mail).  Klientowi należy się zwrot za niewykorzystane – od momentu otrzymania zawiadomienia –  zajęcia, pomniejszony o kwotę  wydatków poczynionych w celu należytego wykonania zlecenia i rozliczeniem ew. szkód. Jednakże w sytuacji rezygnacji z kursu, zajęcia niewykorzystane przez Klienta traktowane są kwotą pojedynczych zajęć, wg cennika na www.u2dance.pl. Przykład: Student Kowalski zakupił karnet na 4 zajęcia 75 min. DiscoFox, wart 80zł. Niestety już od drugich zajęć nie mógł kontynuować kursu w U2Dance. Przysługuje mu prawo zwrotu kwoty 50zł.                   80zł – 30zł = 50zł                   80zł – koszt karnetu na 4 zajęcia 75 min. DiscoFox.                   30zł – koszt pojedynczych zajęć 75min. DiscoFox (nie w ramach karnetu) Gdyby owy Student musiał zrezygnować  po dwóch zajęciach, przysługuje mu prawo zwrotu kwoty 20zł (80zł – 2 x pojedyncze zajęcia). Rezygnując z ostatnich zajęć stopnia kursu, nie przysługuje Studentowi Kowalskiemu zwrot kosztów (Patrz. pkt 14).

14. W sytuacji gdy Kursant opuści jedne zajęcia z czterech (w przypadku gdy 1 stopień kursu trwa 4 zajęcia), nie przysługuje mu prawo zwrotu kwoty za opuszczone zajęcia. Istnieje jednak możliwość odrobienia zajęć, po wcześniejszym uzgodnieniu ze Szkołą U2D.

15. W sytuacji dołączenia do istniejącej już grupy: od 2-gich zajęć kursu – obowiązuje opłata jak za pełen stopień, tj. za 4 zajęcia od 3-cich lub 4-tych zajęć kursu – obowiązuje opłata jak za pojedyncze wejścia (za każde odbyte zajęcia z osobna)

Regulamin płatności

1.   Gwarancją zapisu na wybrany kurs jest dokonanie wpłaty za minimum 4 zajęcia (wg aktualnego cennika na stronie www.u2dance.pl).

2.  Szkoła Tańca U2D informuje kursantów o otrzymaniu zgłoszeń na wybrany przez nich kurs, a także o wyczerpaniu miejsc na ów kurs (o ile taka informacja nie będzie dostępna na stronie www.u2dance.pl).

3.  Wpłaty za kurs można dokonać na dwa sposoby: gotówką tuż przed zajęciami, bądź przelewem na konto (dane dotyczące nr konta znajda Państwo na stronie www.u2dance.pl, zakładka Kontakt).

4.  Dla osób płacących gotówką, miejsce w grupie zostanie zarezerwowane tylko po uprzednim zapisie na odpowiedni kurs, poprzez Formularz Kontaktowy, drogą mailową, telefonicznie lub osobiście. Wpłata pełnej kwoty stanowi dopiero gwarancję wcześniej zarezerwowanego miejsca w grupie.

5.  By dokonać płatności gotówką przed zajęciami, należy zgłosić się do Instruktora Szkoły na co najmniej 15min przed rozpoczęciem zajęć. Na 5min przed rozpoczęciem zajęć wszystkie rezerwacje niepotwierdzone przybyciem kursanta zostają anulowane. Wówczas miejsce to może zostać udostępnione innemu klientowi, zakupującemu jednorazowe wejście na zajęcia.

6.  Dokonując zapłaty przelewem, osoby zgłoszone na kurs są zobowiązane do przesłania e-mailem potwierdzenia przelewu w formacie .pdf lub .jpg. Dokonanie płatności przelewem jest automatyczną akceptacją Regulaminu Szkoły oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę w ramach wydania uczestnikowi kursu karnetu imiennego.

7.  W przypadku wolnych miejsc na sali, istnieje możliwość zakupu biletu jednorazowego na dany kurs. Bilet jednorazowy jest sprzedawany bezpośrednio przed danymi zajęciami. Pierwszeństwo uczestnictwa w kursie mają osoby z aktualnymi karnetami.

Szkoła Tańca U2Dance
tel. 888 12 88 55
kontakt@u2dance.pl
Lokalizacja zajęć grupowych:
Klub 1906, al. 3 Maja 11a
teren Parku Jordana
(wejście od al. 3 Maja lub ul. Ingardena

Dane do przelewu / korespondencji:
41 1090 1665 0000 0001 2171 5658
ul. Topografów 48
30-399 Kraków
partnerzy
by u2dance 2016